Skip navigation.
Home

Cheremkhovo Orphanages, Irkutsk Region

 • Baby House
  Address: 665400, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, Lenina Street, 21
  Phone: (39546) 5 33 81
 • Baby House
  Address: 665400, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, Lenina Street, 18
  Phone: (39546) 5 02 40
 • Baby House
  Address: 665400, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, ul. Patoki, 2
  Phone: (39545) 5 23 94
  The age of orphans: 0-4
 • Orphanage for Minors
  Address: 665401, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, ul. Dudarskogo, 9a
  Phone: (39546) 5 48 08
  Principal: a Kuksevich Elena Yevganievna
 • Special School No. 2 for Orphans with Development Difficulty
  Address: 665409, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, Schorsa Street, 54
  Phone: (39546) 3 51 21 (Grishevo 2 92)
  Principal: Kovalenko Elena Aleksandrovna
  The number of orphans: 108
 • Special Residential School of 1st and 2nd Types
  Address: 665402, Irkutsk Region, City of Cheremkhovo, per. Krupskoi, 8
  Phone: (39546) 5 55 61
  Principal: Bonah Sergei Alekseevich
  The number of orphans: 105
 • Orphanage for Minors
  Address: 665448, Irkutsk Region, Cheremhovsky District, village Mikhailovka, kvartal 1,6
  Phone: (39546) 3 11 68
  Principal: Gludnik Olga Ivanovna