Skip navigation.
Home

Chekhov Orphanages, Moscow Region

Google AdSense
 • Baby House
  Address: 142300, Moscow Region, Chekhov District, village Novy Byt, Novaya Street, 10
  Phone: (49672) 4 11 48
 • Baby House No. 21
  Address: 142325 Moscow Region, Chekhov District, village Nerastannoe, Beregovaya Street, 1
  Phone: (495) 546 07 21
  Principal: Pilyutik Vera Vasilievna
 • Social Orphanage for Children
  Address: 142320, Moscow Region, Chekhov District, village Molodi
  Phone: (49672) 4 92 33
  Principal: Ivanova Emma Grigorievna
 • Chekhov Special Orphanage No. 1 for Mentally Defective Children
  Address: 142300, Moscow Region, City of Chekhov, Poligrafistov Street, 3a
  Phone: (49672) 6 26 34
  The age of orphans: 7-18
Google AdSense